• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ภาพกิจกรรม
  • Video
  • ผลงานนักศึกษา
  • แบบฟอร์ม/คู่มือ
 

>>> นิเทศศาสตรบัณฑิตขอเชิญทุกท่านร่วมซื้อถุงผ้า เพื่อนำรายได้ไปบริจาคให้กับเด็กๆ มูลนิธิดวงประทีป
>>> NEW YOUNG REPORTER ปี2 นิวทีวีเชิญชวนนักศึกษาส่งผ ลงานประกวดสารคดีสั้นเชิงข่าว ในหัวข้อ "รักษ์น้ำ"
>>> โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริม ``การประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว``ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
>>> ขอเชิญเข้าประกวดภาพยนต์สั้น เรื่อง การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร
>>> เชิญเข้าร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ EVERY PICTURE TELLS A STORY
>>> ขอเชิญเข้าประกวดภาพยนต์สั้นเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
>>> รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับอบรมภาษาพม่า รุ่นที่ 15 และอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี
>>> โครงการประกวดหนังสั้น "One Heart Movies Project" หนังสั้น-หัวใจ-ใครสักคน"
>>> บริษัทโรงงานเชอร์ร่ีไอศกรีม จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน
>>> ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเล่านิทานพื้นบ้านไทย
>>> ขอเชิญประกวดคลิปสั้นหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ใส่ใจการออกแบบเพื่อทุกคน" โดย สสส.
>>> ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลง The Rsiam PRESENTED BY HILUX REVO โดยสถานีโทรทัศน์สบายทีวี
>>> โครงการมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์(เด็กไทยกับไอทีปี 3)
>>> ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
>>> ขอเชิญส่งตัวแทน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
>>> ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-2559
>>> ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง การประเมินความพร้อมของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ ต้นแบบการขยายผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
>>> โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
>>> การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558 จาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
>>>ข่าวรับสมัครงาน Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
>>>
ข่าวรับสมัครงาน โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

  >>> **ติดตามภาพกิจกกรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่** หรือที่ https://www.facebook.com/management.kru/photos/?tab=albums
 

>>> **ติดตาม Video กิจกกรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่** หรือที่ https://www.youtube.com/channel/UCBrM1byKbVun9_PTjO2bqQQ

  >>> **ติดตาม Video กิจกกรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่** หรือที่ https://www.youtube.com/channel/UCBrM1byKbVun9_PTjO2bqQQ
  >>> คู่มือ การให้บริการติดต่อประสานงาน คณาจารย์และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
>>> คู่มือ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
>>> คู่มือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
>>> คู่มือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
>>> คำร้อง สวท สำหรับนักศึกษา
>>> คำร้อง สวท สำหรับอาจารย์ผู้สอน
>>> Download แบบฟอร์ม จากงานบริหารงานบุคคล
>>> Download แบบฟอร์ม จากงานพัสดุ
>>> Download แบบฟอร์ม จากงานบริหารงานคลัง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------