การแข่งขันกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาคิ้วนางเกมส์ ครั้งที่ 42

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดการแข่งขันกองเชียร์ สืบเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬาคิ้วนางเกมส์ ครั้งที่ 42

นอกจากนี้ยังเป็นการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนในการไปแข่งกองเชียร์ในการแข่งขันกีฬา และทักษะวิชาการ พจนก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40

สำหรับผลการแข่งขันกองเชียร์ในครั้งนี้ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศคณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี