กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี ๒๕๖๑


ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ  ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ อุโบสถวัดท่าน้ำตื้น ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑