พาน้องท่องวัฒนธรรมน้อมนำจิตอาสา


ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ได้จัดโครงการพาน้องท่องวัฒนธรรม น้อมนำจิตอาสา ณ น้ำตกไทรโยคน้อย. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561