โครงการทำบุญตักบาตร ฟังธรรมตามแนวทางพุทธศาสนิกชน ประจำปี 2561


ภาพกิจกรรม

โครงการทำบุญตักบาตร ฟังธรรมตามแนวทางพุทธศาสนิกชน ประจำปี 2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ