ประกาศรายชื่อให้นักศึกษาภาคปกติ ที่ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขาวิชาที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2 รับคำร้องขอสอบประมวลความรู้ไปชำระค่าธรรมเนียม ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561


ดูรายชื่อที่นี่