ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้รายวิชาในสาขา สำหรับภาคปกติมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ครั้งที่ 1


ตรวจสอบรายชื่อที่นี่