พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคิ้วนางเกมส์ ครั้งที่ 43


ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคิ้วนางเกมส์ ครั้งที่ 43 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี