ขอเชิญร่วมงาน ลานวัฒนธรรมครั้งที่ ๖ และการบูรณาการการท่องเที่ยว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5


ขอเชิญร่วมงาน ลานวัฒนธรรมครั้งที่ ๖ และการบูรณาการการท่องเที่ยว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5

“วิทยาการจัดการ เชี่ยวชาญวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม”

สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันประกอบอาหาร“แกงป่าไก่” ได้ที่นี่   Download

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันประกอบอาหาร “แกงป่าไก่” ได้ที่นี่ Download