สงกรานต์ รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยเย็นฉ่ำชื่นใจชาววิทยาการจัดการปีที่ ๒


ภาพกิจกรรม

สงกรานต์ รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยเย็นฉ่ำชื่นใจชาววิทยาการจัดการปีที่ ๒ และ สงกรานต์ราชภัฏกาญจน์ 10 เมษายน 2562 ถ่ายภาพ โดย นายณัฐนันทน์ อินดี นักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์