โครงการทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ตามแนวทางพุทธศาสนิกชน ประจำปี 2562


ภาพกิจกรรม

โครงการทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ตามแนวทางพุทธศาสนิกชน ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ