งานเสวนา เรื่อง ” เรียนโทบัญชียุคไทยแลนด์ 4.0


ภาพกิจกรรม

 งานเสวนา เรื่อง ” เรียนโทบัญชียุคไทยแลนด์ 4.0″ โดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ณ ห้องประชุม MS400 .. และการประชุมยกร่างหลักสูตรบัญชีมหาบณฑิต ณ ห้องประชุม MS212 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ #MSKRU #ACCMSKRU #หลักสูตรบัญชีบัณฑิต #WeLoveMSKRU BD19