เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

📢เปิดรับสมัครแล้วนะคะ🎉 สำหรับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
➡️ผู้สมัครวุฒิป.ตรี สาขาบัญชี รับสมัครเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การสมัคร สามารถเข้าเว็บมหาลัย สมัครเรียน ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปริ้นใบสมัคร และยื่นที่ สวท. ค่ะ http://register.kru.ac.th/reg/
➡️ผู้สมัคร วุฒิ ป.ตรี สาขาอื่น รับสมัครเรียน ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สามารถแจ้งความจำนงสมัครเรียนจองที่นั่งได้ที่อาจารย์ประจำ หลักสูตรบัญชี
🏅เรียนจบสามารถเป็นผู้ทำบัญชีได้
🥇เรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
🏅ประหยัดคชจ. และเวลาในการเดินทางและที่พัก เรียนใกล้บ้าน
🥇มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษา เรียนจบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
✅สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้เลยนะคะ

☎️สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 034534068
📱อาจารย์สร้อยเพชร ลิสนิ เลขาฯ หลักสูตร โทร.0958955384