ประกาศอนุมัติผลการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค ภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศผลการยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค ภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ -2562