โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ  วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Ms400 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

คลิกที่นี่เพื่อรับชม Video