รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ


 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครในวันที่ 15 สิงหาคม – 22 พฤศจิกายน 2563
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://register.kru.ac.th หรือโทรสอบถาม 034-534068 #mskru