สอนทำน้ำหอมปรับอากาศและแว๊กหอม​


ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ​ “ไอเดีย DIY ธุรกิจแนวใหม่ สร้างกำไรสู่ผู้ประกอบการ” สอนทำน้ำหอมปรับอากาศและแว๊กหอม​
📌📌จัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการชั้น 3 (MS312)