พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคิ้วนางเกมส์ ครั้งที่ 45


ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคิ้วนางเกมส์ ครั้งที่ 45 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 16 ตุลาคม 2563