งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564


โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564”
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

—————————————————————————

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 

📍📍 คณะวิทยาการจัดการ 🏫กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live 🎥🔴โดยให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมรับชมพร้อมกัน ตั้งเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 🧑‍🏫
 📍📍 โดยกิจกรรมจะเป็นการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการและทีมบริหาร 👩‍💼👨‍💼จากนั้นรับชม คลิบวีดีโอแนะนำคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร อาจารย์ / หลักสูตร สาขาวิชา ,แนะนำฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ ,แนะนำสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 🎬
 📍📍 โดยนักศึกษาต้องทำใบงานส่งผ่าน Google form 📁🖋ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 👨‍💻👩‍💻
 📍📍สำหรับนักศึกษาที่พลาดการรับชม สามารถดูคลิปวิดิโอย้อนหลังได้ 🎬 โดยจะให้นักศึกษาเข้าดูคลิปวิดิโอได้ตั้งแต่ในวันที่ 9-11กรกฎาคม 2564 เท่านั้น และทำใบงานส่งผ่าน Google form ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 📁
 📍📍 การเข้าร่วมโครงการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ
 ➡️เจ้าหน้าที่จะส่ง Link Facebook Live 🎥🔴 ให้นักศึกษาเข้าร่วม ผ่านทาง Line group
 ➡️เจ้าหน้าที่จะส่ง Link ใบงาน google forms ผ่านทาง Line group
 ➡️ติดตามได้ที่หน้าเพจ https://web.facebook.com/MSKRU.AC ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 👨‍💻
หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับชม Live ให้นักศึกษาเข้าดูคลิปวิดิโอในแต่ละคลิป โดยจะให้นักศึกษาเข้าดูคลิปวิดิโอได้ตั้งแต่ในวันที่ 9-11กรกฎาคม 2564 เท่านั้น นักศึกษาจะต้องเข้าไปดูและศึกษาข้อมูลรายละเอียด และทำใบงานส่งผ่าน Google form ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โดยมีคลิปวิดิโอดังนี้

 

  • แนะนำคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร อาจารย์ / หลักสูตร สาขาวิชา

  • แนะนำฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
  • แนะนำกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

  • แนะนำสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ให้นักศึกษาชมวิดีโอเรียบร้อยแล้วและทำใบงานส่งผ่าน Google form ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ให้ครบทัง 3 รายการ

 1. ใบงานสำหรับนักศึกษา
 2. แบบประวัตินักศึกษา
 3. แบบสอบถามประเมินโครงการ

หมายเหตุ

 1. นักศึกษาสามารถส่งใบงานที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วผ่าน Google form ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564
 2. กิจกรรมปฐมนิเทศทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วม
 3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม