กิจกรรม “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า พี่พบน้อง” ประจำปี 2565

บรรยากาศการการซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562  ณ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาพบัณฑิต(หมู่เรียน)ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ซ้อมรับปริญญาบัตร 31 ส.ค. 65 ซ้อมรับปริญญาบัตร 30 ส.ค. 65

Read more