ประกาศอนุมัติรายชื่อนักศึกษาภาคปกติให้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 (กรณีขาดสอบปลายภาค)

ตรวจสอบประกาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *