กำหนดจองและยืนยันรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ สำหรับภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 2/2565

[pdf-embedder url=”https://ms.kru.ac.th/wp-content/uploads/2022/10/กำหนดจองวิชา-กศ-บป-2-2565.pdf” title=”กำหนดจองวิชา กศ บป 2-2565″]

Leave a Reply

Your email address will not be published.